Zarejestruj się

Administratorem danych osobowych jest Warta Śrem sp. z o.o. z siedzibą w…, tel. …., mail.: wartaiprzyjaciele@wartasrem.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu lojalnościowego Warta i Przyjaciele.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do ich treści oraz ich korygowania. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wydania Karty Rabatowej.